Публікації

Зображення
1-2 грудня Галина Столяр та староста НСТ(природнича секція) - Мелана Кононенко взяли участь у VI ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ "Традиційні та інноваційні підходи розвитку сучасної освіти в Україні". Доповіді : Інноваційний практикум "Ефективні підходи до професійної підготовки вчителя за обраною спеціальністю"та "Організаційні педагогічні умови розвитку пізнавального і творчого потенціалу особистості" ввійшли в інформаційний збірник конференції.    
Зображення
  Викладачі циклової комісії- Анатолій Литвин, Галина Столяр, Марина Шмакова взяли участь у проведенні семінару викладачів природничих дисциплін Південного регіону, що пройшов на базі педагогічного фахового коледжу Хортицької національної академії 1 грудня з теми : "Шляхи удосконалення формування професійних компетентностей майбутнього вчителя початкової і дошкільної освіти.Проблеми і досягнення ". Обмінялись досвідом роботи, за круглим столом. з питання про проблеми сучасного підходу до організації освітнього процесу в умовах дистанційного\змішаного навчання.Особливий акцент зробили на питаннях інклюзивної  освіти, студентоцентризму, дуальної, інформальної форм освіти.
Зображення
                                                                                                        29 листопада Лідія Мендіковська -викладач соціально-економічних дисциплін - провела відкрите заняття на основі принципу студеноцентризму з  освітнього компоненту "Соціологія".Тема заняття:  "Соціологія шлюбу сім'ї". Методична мета : керуючись механізмами комунікацій, сформувати інтеграцію загальних та спеціальних компетенцій у формуванні усвідомленого ставлення до шлюбно-сімейних відносин громадянського суспільства України. Здобувачі освіти 210 групи спеціальності 012 Дошкільна освіта  продемонстрували високий рівень наукового мислення та культури дослідження, критичне мислення та творче самовираження, використання цифрових пристроїв тощо.Викладач провела заняття на високому-науково-методичному рівні. Дякуємо Лідії Іванівні за дуже цікаву інтегровану лекцію.
Зображення
          23 листопада в КЗ "Балтський педагогічний фаховий коледж" відбулося регіональне засідання викладачів суспільно-економічних дисциплін, в якому активну участь взяли викладачі циклової комісії Мендіковська Л.І. та Гармаш О.М. Під час тематичного обговорення питання "Роль суспільних дисциплін у формуванні професійної компетентності випускника в умовах реалізації Концепції Нової української школи" виступила з доповіддю Мендіковська Л.І. Гармаш О.М. взяв участь в обговоренні питання "ЗНО з історії України".Викладачі обмінялись досвідом роботи з питання організації дистанційного\змішаного навчання предметів соціально-економічного циклу.

01.02.2022 р. Відкрите (показове) заняття з біології і екології. Викладач Шмакова М.М. Реалізація запитів та інтересів здобувачів освіти.

Зображення
  01.02.2022 р.  викладач Шмакова М.М. провела відкрите (показове заняття) з біології і екології в 10 групі спеціальності 012 Дошкільна освіта на тему: «Вуглеводи, ліпіди: огляд будови й біологічної ролі». Після оголошення теми викладач застосувала прийом "Знаю-хочу дізнатися-дізнався", який зорієнтував учасників освітнього процесу на розвиток зворотного зв'язку.  Марина Миколаївна демонструвала вільне володіння ІКТ та системи у формуванні компетентностей студентів.      Заняття мало чітку професійну спрямованість, містило мотиваційний компонент, діяльнісний, особистісний та когнітивний компоненти, що відносяться до фахових компетентностей. Використано елементи кейс-методу. Враховано запити та інтереси здобувачів освіти з цієї теми. Чітке наголошення ключових компетентностей.  Виклад нового матеріалу відзначається логічністю, вмінням викладача виділити  головне . На занятті створено цікаву проблемну ситуацію: студентам потрібно було знайти найпростіші способи відрізнити к

Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «ІННОВАЦІЙНІ ПРАКТИКИ НАУКОВОЇ ОСВІТИ»

Зображення
  МЕТА   КОНФЕРЕНЦІЇ: Обговорення проблем, перспектив і способів впровадження наукової освіти, популяризація її інноваційних практик. НАУКОВА   ТЕМАТИКА   КОНФЕРЕНЦІЇ: Інновації в освіті наукового спрямування: міжнародний досвід та світові тенденції; Наукова освіта в Україні: розробка та впровадження інноваційних проєктів, програм, методик та технологій; STEM та STEAM-освіта: сучасні тенденції та перспективи; Музейна педагогіка як інноваційна педагогічна технологія; Інформаційно-освітній простір: застосування інноваційних цифрових технологій. УЧАСНИКИ   КОНФЕРЕНЦІЇ Представники системи Малої академії наук України, закладів позашкільної освіти як державної, так і недержавної форм власності; керівники і вчителі закладів загальної середньої освіти, особливо наукового спрямування; аспіранти, студенти, викладачі закладів вищої освіти педагогічного профілю; наукові співробітники установ Міністерства освіти та науки України, Національної академії наук України та галузевих академій, зокрема, Н

Майстер-клас "Діяльнісно-компетентністний підхід до викладання природознавчих дисциплін"

Зображення
       1 грудня 2021 року в Олександрійському педагогічному фаховому коледжі імені В.О.Сухомлинського було проведено майстер-клас для викладачів на тему "Діяльнісно-компетентністний підхід до викладання природознавчих дисциплін" викладачем Шмаковою Мариною Миколаївною.      Метою проведення майстер-класу було ознайомлення викладачів зі шляхами формування загальних і предметних компетентностей у студентів за допомогою ІКТ.      Діяльнісний підхід   в освіті - спрямованість освітнього процесу на розвиток ключових компетентностей і наскрізних умінь особистості, застосування теоретичних знань на практиці, формування здібностей до самоосвіти і командної роботи, успішну інтеграцію в соціум і професійну самореалізацію     Викладач поділилася власним досвідом навчання сучасного "цифрового" покоління студентів.     Слухачі дізналися про спектр використання QR- кодів у освітньому процесі, можливості онлайного сервісу  LearningApps.org для забезпечення компетентністного підход