Публікації

01.02.2022 р. Відкрите (показове) заняття з біології і екології. Викладач Шмакова М.М. Реалізація запитів та інтересів здобувачів освіти.

Зображення
  01.02.2022 р.  викладач Шмакова М.М. провела відкрите (показове заняття) з біології і екології в 10 групі спеціальності 012 Дошкільна освіта на тему: «Вуглеводи, ліпіди: огляд будови й біологічної ролі». Після оголошення теми викладач застосувала прийом "Знаю-хочу дізнатися-дізнався", який зорієнтував учасників освітнього процесу на розвиток зворотного зв'язку.  Марина Миколаївна демонструвала вільне володіння ІКТ та системи у формуванні компетентностей студентів.      Заняття мало чітку професійну спрямованість, містило мотиваційний компонент, діяльнісний, особистісний та когнітивний компоненти, що відносяться до фахових компетентностей. Використано елементи кейс-методу. Враховано запити та інтереси здобувачів освіти з цієї теми. Чітке наголошення ключових компетентностей.  Виклад нового матеріалу відзначається логічністю, вмінням викладача виділити  головне . На занятті створено цікаву проблемну ситуацію: студентам потрібно було знайти найпростіші способи відрізнити к

Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «ІННОВАЦІЙНІ ПРАКТИКИ НАУКОВОЇ ОСВІТИ»

Зображення
  МЕТА   КОНФЕРЕНЦІЇ: Обговорення проблем, перспектив і способів впровадження наукової освіти, популяризація її інноваційних практик. НАУКОВА   ТЕМАТИКА   КОНФЕРЕНЦІЇ: Інновації в освіті наукового спрямування: міжнародний досвід та світові тенденції; Наукова освіта в Україні: розробка та впровадження інноваційних проєктів, програм, методик та технологій; STEM та STEAM-освіта: сучасні тенденції та перспективи; Музейна педагогіка як інноваційна педагогічна технологія; Інформаційно-освітній простір: застосування інноваційних цифрових технологій. УЧАСНИКИ   КОНФЕРЕНЦІЇ Представники системи Малої академії наук України, закладів позашкільної освіти як державної, так і недержавної форм власності; керівники і вчителі закладів загальної середньої освіти, особливо наукового спрямування; аспіранти, студенти, викладачі закладів вищої освіти педагогічного профілю; наукові співробітники установ Міністерства освіти та науки України, Національної академії наук України та галузевих академій, зокрема, Н

Майстер-клас "Діяльнісно-компетентністний підхід до викладання природознавчих дисциплін"

Зображення
       1 грудня 2021 року в Олександрійському педагогічному фаховому коледжі імені В.О.Сухомлинського було проведено майстер-клас для викладачів на тему "Діяльнісно-компетентністний підхід до викладання природознавчих дисциплін" викладачем Шмаковою Мариною Миколаївною.      Метою проведення майстер-класу було ознайомлення викладачів зі шляхами формування загальних і предметних компетентностей у студентів за допомогою ІКТ.      Діяльнісний підхід   в освіті - спрямованість освітнього процесу на розвиток ключових компетентностей і наскрізних умінь особистості, застосування теоретичних знань на практиці, формування здібностей до самоосвіти і командної роботи, успішну інтеграцію в соціум і професійну самореалізацію     Викладач поділилася власним досвідом навчання сучасного "цифрового" покоління студентів.     Слухачі дізналися про спектр використання QR- кодів у освітньому процесі, можливості онлайного сервісу  LearningApps.org для забезпечення компетентністного підход
Зображення

ВІЗИТНА КАРТКА

Зображення
Столяр Галина Іванівна  - голова  циклової комісії, спеціаліст вищої  кваліфікаційної категорії, викладач-методист.  Освіта: Вінницький  державний  педагогічний інститут імені М.Островського.  Стаж роботи:  38 роки.  Відзнаки:  грамоти КВНЗ «Олександрійський педагогічний коледж імені В.О.Сухомлинського»,  грамота управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Дані про електронні адреси викладачів

Зображення
Столяр Г.І. -  galina4055@gmail.com Литвин А.В. -   Litvin8444@gmail.com Борищук Т.В. -   pedcolege@ukr.net Шмакова М.М. -  shmakovam@ukr.net Мендіковська Л.Є. - lenabykova1973@gmail.com