Публікації

Показано дописи з грудень, 2021

Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «ІННОВАЦІЙНІ ПРАКТИКИ НАУКОВОЇ ОСВІТИ»

Зображення
  МЕТА   КОНФЕРЕНЦІЇ: Обговорення проблем, перспектив і способів впровадження наукової освіти, популяризація її інноваційних практик. НАУКОВА   ТЕМАТИКА   КОНФЕРЕНЦІЇ: Інновації в освіті наукового спрямування: міжнародний досвід та світові тенденції; Наукова освіта в Україні: розробка та впровадження інноваційних проєктів, програм, методик та технологій; STEM та STEAM-освіта: сучасні тенденції та перспективи; Музейна педагогіка як інноваційна педагогічна технологія; Інформаційно-освітній простір: застосування інноваційних цифрових технологій. УЧАСНИКИ   КОНФЕРЕНЦІЇ Представники системи Малої академії наук України, закладів позашкільної освіти як державної, так і недержавної форм власності; керівники і вчителі закладів загальної середньої освіти, особливо наукового спрямування; аспіранти, студенти, викладачі закладів вищої освіти педагогічного профілю; наукові співробітники установ Міністерства освіти та науки України, Національної академії наук України та галузевих академій, зокрема, Н

Майстер-клас "Діяльнісно-компетентністний підхід до викладання природознавчих дисциплін"

Зображення
       1 грудня 2021 року в Олександрійському педагогічному фаховому коледжі імені В.О.Сухомлинського було проведено майстер-клас для викладачів на тему "Діяльнісно-компетентністний підхід до викладання природознавчих дисциплін" викладачем Шмаковою Мариною Миколаївною.      Метою проведення майстер-класу було ознайомлення викладачів зі шляхами формування загальних і предметних компетентностей у студентів за допомогою ІКТ.      Діяльнісний підхід   в освіті - спрямованість освітнього процесу на розвиток ключових компетентностей і наскрізних умінь особистості, застосування теоретичних знань на практиці, формування здібностей до самоосвіти і командної роботи, успішну інтеграцію в соціум і професійну самореалізацію     Викладач поділилася власним досвідом навчання сучасного "цифрового" покоління студентів.     Слухачі дізналися про спектр використання QR- кодів у освітньому процесі, можливості онлайного сервісу  LearningApps.org для забезпечення компетентністного підход