МЕНДІКОВСЬКА Л.І.

 


Спеціальність 012 Дошкільна освіта

Навчальні дисципліни:

Навчальні програми:


Силабуси навчальних дисциплін:


Критерії оцінювання якості сформованих компетенцій:


Комплекси методичного забезпечення:


Форми і методи контролю

Інформаційні технології

Матеріально-технічне забезпечення

Механізми комунікації суб'єктів освітнього процесу

Алгоритм формування загальних компетенцій

Дистанційна форма навчання

Науково-дослідницька діяльність

Підручники


Методична робота:

Відкриті заняття (студентоцентризм)Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Майстер-клас "Діяльнісно-компетентністний підхід до викладання природознавчих дисциплін"

Участь членів науково-студентського товариства (природнича секція) в Всеукраїнській онлайн конференції "Методологія, теорія, практика у 2023-2024 навчальному році "

Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «ІННОВАЦІЙНІ ПРАКТИКИ НАУКОВОЇ ОСВІТИ»