Публікації

Показано дописи з лютий, 2022

01.02.2022 р. Відкрите (показове) заняття з біології і екології. Викладач Шмакова М.М. Реалізація запитів та інтересів здобувачів освіти.

Зображення
  01.02.2022 р.  викладач Шмакова М.М. провела відкрите (показове заняття) з біології і екології в 10 групі спеціальності 012 Дошкільна освіта на тему: «Вуглеводи, ліпіди: огляд будови й біологічної ролі». Після оголошення теми викладач застосувала прийом "Знаю-хочу дізнатися-дізнався", який зорієнтував учасників освітнього процесу на розвиток зворотного зв'язку.  Марина Миколаївна демонструвала вільне володіння ІКТ та системи у формуванні компетентностей студентів.      Заняття мало чітку професійну спрямованість, містило мотиваційний компонент, діяльнісний, особистісний та когнітивний компоненти, що відносяться до фахових компетентностей. Використано елементи кейс-методу. Враховано запити та інтереси здобувачів освіти з цієї теми. Чітке наголошення ключових компетентностей.  Виклад нового матеріалу відзначається логічністю, вмінням викладача виділити  головне . На занятті створено цікаву проблемну ситуацію: студентам потрібно було знайти найпростіші способи відрізнити к