01.02.2022 р. Відкрите (показове) заняття з біології і екології. Викладач Шмакова М.М. Реалізація запитів та інтересів здобувачів освіти.

 

01.02.2022 р. викладач Шмакова М.М. провела відкрите (показове заняття) з біології і екології в 10 групі спеціальності 012 Дошкільна освіта на тему: «Вуглеводи, ліпіди: огляд будови й біологічної ролі».

Після оголошення теми викладач застосувала прийом "Знаю-хочу дізнатися-дізнався", який зорієнтував учасників освітнього процесу на розвиток зворотного зв'язку. 

Марина Миколаївна демонструвала вільне володіння ІКТ та системи у формуванні компетентностей студентів. 

    Заняття мало чітку професійну спрямованість, містило мотиваційний компонент, діяльнісний, особистісний та когнітивний компоненти, що відносяться до фахових компетентностей. Використано елементи кейс-методу.

Враховано запити та інтереси здобувачів освіти з цієї теми. Чітке наголошення ключових компетентностей. Виклад нового матеріалу відзначається логічністю, вмінням викладача виділити головне.

На занятті створено цікаву проблемну ситуацію: студентам потрібно було знайти найпростіші способи відрізнити крохмаль від цукрової пудри.

Діти працювали в парах за методом фішбоун, узагальнюючи знання про функції вуглеводів.


У групах виконували вправу «Пошта», класифікуючи органічні речовини.

Ефективно та доцільно використано інтернет-сервіс мультимедійних дидактичних вправ LearningApps.

Рефлексія пройшла цікаво, студенти впевнено відповідали на запитання.

Заняття завершено здійсненням самооцінки: здобувачі освіти визначили особистий рівень засвоєння нового матеріалу, обираючи яблука відповідного кольору: добре засвоєний матеріал - червоне ("дозріле ") яблуко.Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Майстер-клас "Діяльнісно-компетентністний підхід до викладання природознавчих дисциплін"