Майстер-клас "Діяльнісно-компетентністний підхід до викладання природознавчих дисциплін"

     1 грудня 2021 року в Олександрійському педагогічному фаховому коледжі імені В.О.Сухомлинського було проведено майстер-клас для викладачів на тему "Діяльнісно-компетентністний підхід до викладання природознавчих дисциплін" викладачем Шмаковою Мариною Миколаївною.

    Метою проведення майстер-класу було ознайомлення викладачів зі шляхами формування загальних і предметних компетентностей у студентів за допомогою ІКТ. 

    Діяльнісний підхід в освіті - спрямованість освітнього процесу на розвиток ключових компетентностей і наскрізних умінь особистості, застосування теоретичних знань на практиці, формування здібностей до самоосвіти і командної роботи, успішну інтеграцію в соціум і професійну самореалізацію

    Викладач поділилася власним досвідом навчання сучасного "цифрового" покоління студентів.


    Слухачі дізналися про спектр використання QR- кодів у освітньому процесі, можливості онлайного сервісу LearningApps.org для забезпечення компетентністного підходу в навчанні. Також було представлено варіанти застосування флеш-карт на різних етапах навчальних занять.
Учасники майсте-класу активно виконували приклади завдань, одразу набуваючи практичних умінь у сфері ІКТ.  Інформація однаково актуальна як для аудиторних занять, так і для здійснення якісного дистанційного навчання.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Участь членів науково-студентського товариства (природнича секція) в Всеукраїнській онлайн конференції "Методологія, теорія, практика у 2023-2024 навчальному році "

Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «ІННОВАЦІЙНІ ПРАКТИКИ НАУКОВОЇ ОСВІТИ»