Викладачі циклової комісії- Анатолій Литвин, Галина Столяр, Марина Шмакова взяли участь у проведенні семінару викладачів природничих дисциплін Південного регіону, що пройшов на базі педагогічного фахового коледжу Хортицької національної академії 1 грудня з теми : "Шляхи удосконалення формування професійних компетентностей майбутнього вчителя початкової і дошкільної освіти.Проблеми і досягнення". Обмінялись досвідом роботи, за круглим столом. з питання про проблеми сучасного підходу до організації освітнього процесу в умовах дистанційного\змішаного навчання.Особливий акцент зробили на питаннях інклюзивної  освіти, студентоцентризму, дуальної, інформальної форм освіти.


Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Майстер-клас "Діяльнісно-компетентністний підхід до викладання природознавчих дисциплін"

01.02.2022 р. Відкрите (показове) заняття з біології і екології. Викладач Шмакова М.М. Реалізація запитів та інтересів здобувачів освіти.