29 листопада Лідія Мендіковська -викладач соціально-економічних дисциплін - провела відкрите заняття на основі принципу студеноцентризму з  освітнього компоненту "Соціологія".Тема заняття:  "Соціологія шлюбу сім'ї".Методична мета : керуючись механізмами комунікацій, сформувати інтеграцію загальних та спеціальних компетенцій у формуванні усвідомленого ставлення до шлюбно-сімейних відносин громадянського суспільства України.

Здобувачі освіти 210 групи спеціальності 012 Дошкільна освіта  продемонстрували високий рівень наукового мислення та культури дослідження, критичне мислення та творче самовираження, використання цифрових пристроїв тощо.Викладач провела заняття на високому-науково-методичному рівні. Дякуємо Лідії Іванівні за дуже цікаву інтегровану лекцію.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Майстер-клас "Діяльнісно-компетентністний підхід до викладання природознавчих дисциплін"

01.02.2022 р. Відкрите (показове) заняття з біології і екології. Викладач Шмакова М.М. Реалізація запитів та інтересів здобувачів освіти.